ข่าวรับสมัครงาน

 

เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา
- ทุกเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- รับผิดชอบการงานตลาด การทำสื่อ ติดต่อโฆษณา ทุกรูปแบบ
- รับผิดชอบงานสื่อที่เกี่ยวกับสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ
- ดูแลควบคุมสื่อทุกช่องทาง


ธุรการจัดซื้อ(ด่วน) 2 อัตรา
-เพศหญิง
-อายุ 20 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
-มีความรู้ด้านการจัดการเอกสาร และทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
-หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ


พนักงานขับรถ 1 อัตรา
-เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์


เจ้าหน้าที่การเงิน(ด่วน) 2 อัตรา
-เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
-มีความรอบคอบและแม่นยำเรื่องตัวเลข
-รวบรวมและตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงิน
-ตรวจสอบและรับเงินนำเข้าธนาคาร
-จัดทำเอกสารการรับเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ ตลอดจนดำเนินการติดตามหนี้
-จัดทำเอกสารการจ่าย จัดทำเช็ค รับวางบิล และจ่ายชำระค่าใช้จ่ายด้วยเงินสดและ/หรือเช็ค